Admin

จีนเตือนแม่น้ำ400สายสูงสุด เผยภาพบ้านจมมิดหลังคา

ระดับน้ำในแม่น้ำแยงซีเกียงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจนแตะระด […]