ข่าว(ในประเทศ)

23 Posts

กาลกัษณ “Xzy เศรษฐภัทร์ จีระกุลธนันต์”

ประวัติโดยย่อ ของ เอ็กซี่… จากเด็กเสิร์ฟ,พนักงานโรงงาน สู่ธุรกิจพันล้าน เป็นเด็กบ้านนอก ได้เรียนแค่ ม.3 เขาสู้ชีวิตอย่างไร จึงกลายเป็นนักธุรกิจพันล้าน